Τί είναι και πότε χρειάζεται η Ενδοδοντική Θεραπεία (Απονεύρωση);

Καλημέρα! Σημερινό θέμα η απονεύρωση των δοντιών, μια αρκετά στρεσογόνα διαδικασία για τον ασθενή η οποία όμως μπορεί να έχει πολλά μελλοντικά οφέλη για τον ίδιο και την υγεία του! Πάμε να μάθουμε λοιπόν τι είναι και πότε πρέπει να θεραπεύσουμε ενδοδοντικά ένα δόντι….

Η ενδοδοντική θεραπεία είναι μια πολύπλοκη οδοντιατρική πράξη που περιλαμβάνει την αφαίρεση των μολυσμένων ιστών (συνδετικοί ιστοί, αιμοφόρα αγγεία και νεύρα) από τον οδοντικό πολφό, τον πλήρη καθαρισμό και την διαμόρφωση της κοιλότητας, την έμφραξη των ριζικών σωληνών και την αποκατάσταση του δοντιού μυλικά με σκοπό την διατήρηση του δοντιού στον οδοντικό φραγμό και την αποφυγή της απώλειας του με εξαγωγή.

Οι πιο συνηθισμένοι λόγοι που μπορούν να οδηγήσουν στην ενδοδοντική θεραπεία ενός δοντιού είναι κυρίως θεραπευτικοί και περιλαμβάνουν την ύπαρξη μιας βαθιάς τερηδονικής βλάβης που έχει προσβάλει τον οδοντικό πολφό, την εμφάνιση ακρορριζικών αποστημάτων λόγω μόλυνσης της περιοχής γύρω από την ρίζα του δοντιού όπως επίσης και εκτενή κατάγματα των δοντιών με σημαντική απώλεια σκληρής οδοντικής ουσίας που θέτει σε κίνδυνο την προστασία του οδοντικού πολφού. Αντιθέτως, η ενδοδοντική θεραπεία θεωρείται μια επιβαλλόμενη διαδικασία στην περίπτωση δοντιών τα οποία έχουν υποστεί σημαντική δομική βλάβη και με το πέρας του απαραίτητου τροχίσματος δεν μπορούν να υποστηρίξουν μια επιθυμητή προσθετική εργασία (στεφάνη-γέφυρα).

Μια τερηδονική κοιλότητα χωρίς άμεση συντηρητική θεραπεία εξελίσσεται, εμβαθύνει και το μικροβιακό φορτίο διαπερνά αδαμαντίνη και οδοντίνη μολύνοντας τον οδοντικό πολφό. Ακόμα και στην περίπτωση δοντιών με πολλαπλούς τερηδονισμούς και ανεπάλληλες εμφράξεις, η διείσδυση μικροβίων και η εμφάνιση δευτερογενούς τερηδόνας σε πολύ μικρή απόσταση από τον οδοντικό πολφό καθιστά επισφαλή μια νέα συντηρητική έμφραξη (σφράγισμα). Σε αυτό το ενδεχόμενο, ο οδοντίατρος καλείται προληπτικά να προχωρήσει στην ενδοδοντική θεραπεία παρά το γεγονός πως ο οδοντικός πολφός είναι ακόμη άθικτος, για την αποφυγή μελλοντικών επιπλοκών.

Οδοντικοί τραυματισμοί υπό την μορφή βαθέων καταγμάτων που προκαλούν άμεση έκθεση του οδοντικού πολφού ή την εκδήλωση σημαντικών ρωγμών (cracks) μέσω των οποίων παθογόνα μικρόβια είναι σε θέση να εισχωρήσουν στην πολφική κοιλότητα απαιτούν την διενέργεια ενδοδοντικής θεραπείας. Οποιαδήποτε μικροβιακή προσβολή του οδοντικού πολφού, πόσο μάλλον η άμεση έκθεση του στο εξωτερικό, στοματικό περιβάλλον μετά από αξιοσημείωτη απώλεια σκληρής οδοντικής ουσίας θεωρείται μη αντιστρεπτή και η «απονεύρωση» θεωρείται μονόδρομος.

Σε περίπτωση μη έγκαιρης θεραπείας του επηρεασμένου πολφού είναι η εξάπλωση της μόλυνσης εκτός του δοντιού και η εμφάνιση ακρορριζικών αποστημάτων. Η αποδόμηση των νεκρών πολφικών ιστών και του οστού της γνάθου οδηγεί στην εμφάνιση πύον και την έξαρση των συμπτωμάτων. Αν και τα ακρορριζικά αποστήματα είναι αποτέλεσμα της μόλυνσης του πολφού, ωστόσο αρκετές φορές δύναται να θεωρούνται η αιτία αυτής εξαιτίας της ύπαρξης περιοδοντικών θυλάκων (ενδο-περιοδοντικό σύνδρομο). Το μικροβιακό φορτίο των θυλάκων προσβάλλει την περιοχή γύρω από τις κορυφές των ριζών του δοντιού και από εκεί εισέρχονται στον ριζικό σωλήνα και κατευθύνονται στην πολφική κοιλότητα.

Η ενδοδοντική θεραπεία αποτελεί μια προληπτική μεν απαραίτητη δε διαδικασία στα πλαίσια προσθετικών εργασιών σε δόντια με σημαντική απώλεια σκληρής οδοντικής ουσίας τα οποία δεν μπορούν να συγκρατήσουν μια μελλοντική στεφάνη ή γέφυρα, αν και ο οδοντικός πολφός τους δεν έχει μολυνθεί ακόμα. Η λύση δίνεται με την «απονεύρωση» και την τοποθέτηση ενός ενδοδοντικού άξονα υαλονήματος ή μετάλλου, γύρω από τον οποίο και την αναγκαία ανασύσταση, θα τοποθετηθεί με ασφάλεια η προσθετική εργασία.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright LeoDent 2019. All rights reserved.